Media

St. Moniuszko – aria Halki Ha, dzieciątko nam umiera z op. Halka

 

G. Verdi – scena Desdemony Mia madre aveva… Piangea cantando… Ave Maria z op. Otello

 

S. Rachmaninow – Весенние воды (Wiosenne wody) op. 14 nr 11